Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[HCM] SAP Developer

MIS

Work Location Ho Chi Minh (District 1)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, IT - Hardware / Network, IT
Deadline to Apply 30/09/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Training & Development

Job Description

Quản trị hệ thống ứng dụng (60%):

-  Tiếp nhận và kiểm tra các lỗi phát sinh trên phần mềm SAP B1/ S/4 HANA, thực hiện xử lý theo quy trình hoặc chuyển thông tin đến Đối tác phần mềm xử lý.

 - Tư vấn/ hỗ trợ người dùng giải quyết các vấn đề phát sinh khi sử dụng hệ thống.

-  Khắc phục các sự cố, lỗi phát sinh.

Lập trình (30%):

- Tiếp nhận và đánh giá yêu cầu thay đổi phần mềm ERP SAP, kiểm tra khả năng đáp ứng của hệ thống. Nếu chức năng chưa có thì thống nhất yêu cầu từ nội bộ trước khi chuyển cho Đối tác phần mềm triển khai.      

- Thực hiện lập trình chức năng mới khi có yêu cầu mà nội bộ có thể thực hiện được.

Công việc khác (10%):

-  Thực hiện các công việc khác phát sinh theo yêu cầu của Trưởng nhóm ứng dụng.

-  Gửi báo cáo khi có yêu cầu của Trưởng nhóm.

-  Theo dõi số liệu phát sinh, tổng hợp số liệu giữa các chi nhánh.

Job Requirement

- Trình độ Cao đẳng trở lên - chuyên ngành CNTT (Phần mềm/ Lập trình)

- Có 1 - 2 năm làm việc ở vị trí tương đương, có sử dụng phần mềm ERP/ SAP B1/ S4 HANA

- Quản trị ứng dụng, có kiến thức tốt về ngôn ngữ lập trình SAP ABAP

- Có khả năng tự học ngôn ngữ, chương trình mới

- Khả năng phối hợp, cộng tác với các phòng ban

- Khả năng thu thập thông tin, phân tích và đưa ra hướng xử lý đúng

- Khả năng phân tích, lập kế hoạch công việc cá nhân tốt.

People also viewed

Current Job

Digiworld Networks

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.